KRATKA ZGODOVINA DRUŠTVA

Kulturno društvo Draženci je bilo ustanovljeno leta 1997 na pobudo Zdenke Godec, Saške Serec, Irene Cestnik, Andreja Kostanjevca in sodelavcev.

Že davnega leta 1948 je domačin, lesostrugarski mojster Matevž Cestnik st. ustanovil dramsko skupino. Prvo uprizorjeno delo je bilo »POSLEDNJI MOŽ«. Režijo in glavne naloge je prevzel kar sam, vaje pa so potekale v njegovi delavnici. Dramska skupina je vsa leta svojega delovanja aktivno delovala kot sekcija KPD Hajdina. Uprizorili so 22 gledaliških predstav, ki so jih skupaj odigrali več kot 360. Krat. Nekatere so bile uprizorjene celo na prostem.

Vaščanke in vaščani Draženc že od leta 1979 prirejajo in se z veseljem udeležujejo nastopov ter kulturnih prireditev ob Dnevu žena, Materinskih dnevih občinskem prazniku, 1. maju,..., ki so zmeraj dobro obiskani.

Leta 1980 je bil na pobudo Alojza Kostanjevca in vodstvom Jurija Čučka ustanovljen MEŠANI PEVSKI ZBOR DRAŽENCI. Vse do leta 1991 svojega delovanja je ime naše vasi ponesel na revije pevskih zborov občine Ptuj in izven nje. Leta 1991 je zbor prejel Galusovo priznanje v okviru ZKO Ptuj. Žal je kmalu zatem prenehal delovati.

Ob ustanovitvi kulturnega Društva Draženci leta 1997 so nastale tri sekcije:
- pevska - kvartet 2x2
- recitatorska
- dramska

8. marca 1998 je Kulturno društvo proslavilo 50. obletnico dramske sekcije v Dražencih. V sliki in besedi so bili predstavljeni vsi pomembni dogodki iz kulturnega delovanja od leta 1948 – 1998. Društvo je pripravilo kroniko o vseh bivših igralcih in pevcih. Ob tej priložnosti se je društvo predstavilo domačemu občinstvu z veseloigro Glavni dobitek v režiji Alojza Matjašiča. Nanjo so bili igralci še posebej ponosni, saj je bila v pripravi kot zadnja iz serije dramskih del Matevža Cestnika in njegove skupine, ki pa takrat ni doživela premierne uprizoritve. Za tem je dramska skupina uprizorila naslednja dramska dela:

Sezona 1998/1999; veseloigra »Maksek« avtor neznan, režija Alojz Matjašič
Sezona 1999/2000 »Burka o jezičnem dohtarju« avtor neznan, režija Alojz Matjašič
Sezona 2000/2001 »Transvestitska svadba« avtor Vinko Modendorfer režija Milana Černel
Sezona 2005/2006 »Stevardese pristajajo« avtor Marca Camoletti režija Aljaž Godec
Sezona 2006/2007 »Črna komedija« avtor Petr Shaffer, režija Aljaž Godec

Od ustanovitve do danes smo izvedli 5 tradicionalnih koncertov »S pesmijo živimo«, ki so nastali s sodelovanjem kvarteta 2x2, z ostalimi pevkami in pevci ter društvi. V začetku leta 2000 smo se lotili priprav in organizirali prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. V istem letu smo v maju pripravili kviz »Pokaži, kaj znaš«. Na njem so sodelovala društva iz naše in nekaterih drugih občin. Recitatorska skupina v času poletnih počitnic na željo otrok, pripravlja zelo obiskane počitniške delavnice, na katerih izdelujejo zanimive izdelke in se zabavajo. Pomembne so tudi prireditve ob ženskih praznikih, prihodu božička in vsakoletno sodelovanje na občinskem prazniku v okviru prireditev »Iz mošta vino, pridi na Hajdino«.

V letu 2000 smo med svoje vrste sprejeli še sekcijo kurentov, z imenom »TD Kurent Klub«, ki se zraven svojih etnografskih aktivnosti vključuje tudi v delovanje preostalih sekcij.

Leta 2007 se je dramska sekcija poimenovala ŠUS teater in abciozno zastavila svoje delovanje. Do danes smo uprizorili 3 gledališke predstave - komedije. Vsako sezono eno produkcijo. Vse tri so doživele velik odmev tako med strokovno javnostjo kot gledalci.

Sezona 2007/2008 »Afera poln kufer« avtor Iztok Lavrič, režija Aljaž Godec
Sezona 2008/2009 »Klinika Kozarcky« avtor Dušan Jovanovič, režija Aljaž Godec
Sezona 2009/2010 »Drzni in poskočni (izvirnik Move over mrs Markham) režija Aljaž Godec
Sezona 2010/2011 »Hrup za odrom« avtor Michael Frayn, režija Aljaž Godec
Sezona 2012/2013 »Kripl« avtor Martin McDonagh, režija Aljaž Godec

Cilj je na leto uprizoriti več kot le eno predstavo in na ta način na oder postavit žanrsko raznolika gledališka dela od klasik do resnih dramskih predstav.